huidige Locatie: Home -  Abercrombie Outlet specificiteit 88 voor een afkappunt van

Abercrombie Outlet specificiteit 88 voor een afkappunt van

Abercrombie Outlet

met FLACC en COMFORT-B pijnscores als afhankelijke variabelen en ziekte-gerelateerde behandeling karakteristieken als voorspellende variabelen voor het uitvoeren van de analyse. Een totaal van 170 kinderen (98 jongens en 72 meisjes) werden opgenomen. Significant positieve correlaties, variërend 0,31-0,86, werden gevonden onder de COMFORT-B, FLACC en VASobs pijn evaluatie-instrumenten. De COMFORT-B en Abercrombie Outlet de FLACC scores voor kinderen getoetst om pijn te lijden (dat wil zeggen, VASobs ≥4), waren significant hoger dan scores voor kinderen geen pijn (VASobs u003c; 4). COMFORT-B toonde goede sensitiviteit (86%) en specificiteit (83%) met een afkappunt van 13. FLACC toonde een uitstekende gevoeligheid (98%) en een goede specificiteit (88%) voor een afkappunt van 2. De COMFORT-B en FLACC schalen lijken nuttige tools in pijnbeoordeling voor Chinese kinderen op postcardiac chirurgie stadia zijn, maar de studie vastgesteld dat deze groep Abercrombie Winkel Parijs kinderen toonden een lager afkappunt voor pijn dan oorspronkelijk voor deze twee instrumenten.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties